Sydsnickeri AB Spacer
Vi     Skapar     Lösningar    
Background
Företaget   |   Historien   |   Vår filosofi   |   Garanti   |   Underhåll och skötsel   |   Referenser   |   Kontakta oss    
Spacer

Snickerier med precision

Äkta hantverk

Vi trivs när projekten kräver riktigt hantverk. Möbler är ett exempel.

Detaljarbete

GARANTI

När godset ankommer skall ankomstbesiktning alltid ske. Observera att transportören har skyldighet att hantera godset efter våra föreskrifter. D.v.s. stående på kant (ej liggande) och skyddat mot nederbörd och nedsmutsning. Emballera av godset när det ankommer och kontrollera det för eventuella skador, även om emballaget verkar oskadat. Är emballaget skadat, men detta ej anges på fraktsedeln, så utgår ingen ersättning för transportskada. Notera därför på fraktsedeln, innan Ni skriver på denna, vilka skador Ni eventuellt har iakttagit.
Observera att skador som är att betrakta som transportskador skall anmälas av mottagaren till fraktbolaget. Mottagaren får då ett skadenummer som anmäles till avsändaren. Skada som upptäcks inom 7 dagar från mottagandet skall anmälas till fraktbolaget och till avsändaren. Skada som anmäles mer än 7 dagar efter mottagandet ersättes ej.
Reklamation skall anmälas omgående. Anmälan skall helst göras skriftligt. Reklamerad vara får ej monteras utan Sydsnickeri medgivande. Om montering är gjord av felaktig vara anses felet som accepterat och någon ersättning utgår ej. Synliga skador som upptäcks efter montering ersättes ej. Därför skall varan granskas före montering.
Lagring på byggplats eller mellanlagring i allmänhet skall ske så att fönster och dörrar skyddas från nederbörd, fukt och nedsmutsning. Lagring skall ske på torr och väl ventilerad plats.
Endast i undantagsfall får lagring ske utomhus.

Garanti 1.pdf

Garanti 2.pdf

Materialen vi har arbetat med har oftast varit trä av olika arter, men också andra material som metall, glas, sten & marmor, etc...
med undantag för uppdragen inom grafisk design... fast det är klart att papper tillverkas ju också av trä.

Oljade ytor av trä
Observera att någon garanti på ytbehandlingen lämnas inte på oljade produkter.
Produkter med ytor av trä skall oljas direkt efter montage.
Ytorna skall oljas minst 3 ggr/år de första 3 åren, därefter synas varje år och oljas efter behov.
När ytan känns torr är det dags för olja. Om viss grånad, träresning eller svarta fläckar uppkommer har underhållet blivit eftersatt. Torka rent, putsa eventuellt lätt och olja tills ytan känns mättad.
Olja medföljer vid leverans, traditionell färglös olja kan användas.
Läs mer på separat följebrev.
Torrsprickor kan uppstå på massivträ. Mindre torrsprickor kan lagas med trävax.

Garantiåtagande
Sydsnickeri avhälper fel på produkter som omfattas av garantin samt kostnad för material och arbete som krävs för att åtgärda felet.
Felet avhjälps antingen genom lagning av befintlig produkt eller utbyte av komponenter eller utbyte av hela fönstret/dörren.
Det är upp till Sydsnickeri som leverantör att avgöra vad som är lämpligast. Garanti omfattar inte ställningsarbete eller andra lyftanordningar som krävs för garantiåtgärdande.
Vid ersättning av detaljer där inte fackmannamässig kunskap krävs föråtgärd/utbyte ersätter Sydsnickeri ej arbetskostnader.
Sydsnickeri avhälper här fel genom att kostnadsfritt leverera ersättningsmaterial till kund. Exempel på denna typen av detaljerär: Dörrtrycke, fönsterhandtag, nyckelrosetter, gångjärn, låskista/spanjolett, täckskydd till gångjärn, fönsterbroms, täck plugg, cylinder, nycklar.
Sydsnickeris garantier gäller produkter monterade i Sverige.

Sydsnickeri  Square  E-post: info@sydsnickeri.se