Sydsnickeri AB Spacer
Vi     Skapar     Lösningar    
Background
Byggnadsdetaljer   |   Byggnadsvård   |   Ramverk   |   Inredningar   |   Möbler   |   Design   |   Skyltar   |   Energi   |   Trädgård
Fönster   |   Fönsterluckor   |   Dörrar   |   Dörrtak   |   Skärmtak   |   Trappor   |   Gårdshus   |   Grindar   |   Staket
Spacer
Renovering av Åkessonska Gården

Vackert nytillverkat tidsenligt fönster

Ibland krävs det att vi handhyvlar fram allt material till fönster och dörrar, eller som nedan ett handhyvlat golv. Inga problem.

Vacker yta genom handhyvling

Eftersom vi tidigare arbetade mycket i Dalarna så specialtillverkade vi mycket till kulturbyggnationen som är specifik för området. Anders Zorn och naturligtvis historien har satt sin prägel på mycket av de detaljer som används.
Det mesta måste tillverkas med handverktyg för att vara rätt.
Det går helt enkelt inte att få fram ytstrukturen på annat sätt. Det är många gånger bilyxa och handhyvlar som gäller.

Handgjorda kilar enligt Zorn

Handgjorda tidsenliga pardörr

Handgjord tidsenlig portal

BYGGNADSVÅRD OCH KULTURRENOVERINGAR

Vi tillverkar alla typer av specialbeställningar. Tidsenliga fönster, dörrar och inredningar som kök och badrum. Lister och foder med handhyvlade profiler är inget konstigt för oss. Vi har ett stort urval av profilhyvlar, och skulle det mot förmodan inte finnas rätt profil, ja då tillverkar vi en handhyvel med just den profilen.

Konsten att vårda ett kulturarv! Det kan Skansen med bravu!

Vi har haft förmånen att vid flera tillfällen få bidra med snickeridetaljer till kyrkor och kulturbyggnader. Det är en hedrande uppgift som vi tar på stort allvar.

Vid alla arbeten som rör kulturminnesmärkta byggnader krävs stor kunskap och känsla för material, lokal tradition och hantverk. Vår ambition är att alltid bidra med detaljer som skulle ha gjort tidigare generationer av hantverkare stolta.

Kontakta oss om Du behöver råd eller hjälp.

När man börjar med ett byggnadsvårdsprojekt, känner man alltid -"Vad gör jag nu - hur löser jag det här". Det är lika för alla.
Frågar man x antal hantverkare så får man ofta lika många olika svar, men var inte rädd - skaffa Dig en liten "kunskapsbank" själv.

Vad är då rätt? Konsten med att hitta rätt svar är att ALLTID fråga de mest erfarna, typ Riksantikvarieämbetet och Skansen, men även forumet www.byggahus.se kan vara till bra hjälp när man känner sig vilsen och ensam med problematiken.

Att hitta de "rätta" detaljerna och svaren för projektet tar alltid tid, men börja med att prenumerera på tidskriften "Gård & Torp", sedan kan Du leta hos: Nacka Byggnadsvård eller Gysinge som har mycket detaljer, precis som Byggfabriken,

Glöm inte Riksantikvarieämbetet, och Skansen, som båda har mycket bra information och utbildning inom byggnadsvården i Sverige.

Detaljerna gör slutresultatet

Åkessonska Gården - Svalöv

Vackra gavelfönster

Takfotsdetaljer med Zornstil
Sydsnickeri  Square  E-post: info@sydsnickeri.se