Sydsnickeri AB Spacer
Vi     Skapar     Lösningar    
Background
Byggnadsdetaljer   |   Byggnadsvård   |   Ramverk   |   Inredningar   |   Möbler   |   Design   |   Skyltar    
Arkitektur   |   Profilering   |   Logotyper   |   Illustrationer   |   Trycksaker   |   Internet   |   Mässor   |   Galleri
Spacer

ARKITEKTUR, ARKITEKTRININGAR, BYGGLOVSRITNINGAR OCH DESIGN

Här är några exempel på byggritningar som jag ritat i USA och Sverige. Dom övre fyra är förslag som jag ritade till en skola i MASS. Designen man valde ser du på bilden längst upp till höger, själv tycker jag förslaget nere till höger var det bästa, men men....

Skisser, varianter på entréer Skisser, Taget förslag på skola i Conway
Skolan färdig
frontview frontview
Skisser, varianter på entré Skisser, frontview

Här nedan ser Du en design och konstruktionsritning till en portal som skulle användas in till en ny utställning av lite finare möbler.

Skisser för display i möbelbutik
Sydsnickeri   Square   E-post: info@sydsnickeri.se